Saturday, 29 October 2011

UPSR: BAHAGIAN B

BAHAGIAN B
Karangan berformat
Karangan tidak berformat
Dialog
Perihalan
Surat rasmi
Biografi
Surat tidak rasmi
Autobiografi
Berita
Cerita
Laporan
Fakta
Ucapan
Melengkapkan karangan
syarahan
Catatan

No comments:

Post a Comment