Sunday, 30 October 2011

UPSR: BAHAGIAN C

BAHAGIAN C
Nilai- nilai murni yang terdapat dalam petikan ialah
kita perlulah bersikap ________________________________________.
Kita juga mestilah ________________________________________.
Selain itu, kita mestilah ____________________________________.
Kita juga ____________________________________________________.
Akhir sekali, kita mestilah _____________________________________.


No comments:

Post a Comment