Friday, 28 October 2011

UPSR : BAHAGIAN A

BAHAGIAN A
1.      Meneliti gambar kemudian tuliskan kata kerja yang terdapat dalam gambar.
2.      Tuliskan kata kerja yang boleh diperoleh daripada gambar.
3.      Merangka ayat daripada kata kerja yang diperoleh berdasarkan gambar


Bil.
Siapa/ Apa
Buat apa
Bagaimana/ mengapa/
mana/ bila
1.
2.
3.
4.
5.

No comments:

Post a Comment