Monday, 31 October 2011

Nilai-nilai Murni


Hormat kepada percayaan尊敬他人信仰
Semangat kejiranan 睦邻精神
Hormat kepada orang tua 尊敬长辈
Semangat kesukanan 体育精神
Hormat kepada ketua 尊敬首长
Semangat pariotik 爱国精神
Hormat kepada peminpin 尊敬领袖
Taat setia kepada ibu bapa 孝顺父母
Hormat kepada rakan 尊敬朋友
Tabah 有毅力
Hormat-menghormati 互相尊重
Sudi menghulurkan bantuan 乐于助人
Ikhlas 真诚
Teliti 仔细
Jaya diri 上进,使自己有成就
Berhati-hati 小心
Berjimat-cermat 节俭
Berusaha 努力
Kasih saying 仁爱
Menghargai benda awam 爱惜公物
Keadilan/ adil/ saksama 公平、公正
Amanah 可信赖
Kebebasan 自由
Menyiasat terlebih dahulu 先查清楚
Keberanian 勇敢
Bercakap benar 说实话
Kebersihan fizika 身体的卫生
Berdikari 自立
Kebersihan mental 健康的身心思想
Berterima kasih 感谢
Kebersihan persekitaran 周围的清洁
Menghargai jasa/ membalas jasa
珍惜贡献
Kejujuran/ jujur 诚实
Mengenang budi感恩
Kerajinan/ rajin/ tekun 勤奋
Bertanggungjawab 负责任
Kerjasama 分工合作
Bermaaf-maafan 原谅,宽容
Kesederhanaan 中庸
Beratur/ berbaris 排队
Kesopanan/ sopan santun/ berbudibahasa 有礼貌
Mengeratkan hubungan kekeluargaan
促进家庭关系
Kesyukuran/ bersyukur 感激
Perpaduan 团结
Kunjung-mengunjungi/ Ziarah-mengziarahi互相拜访
Memahami perasaan/ bertimbang rasa 体谅
Memberi salam 问候
 menjawab salam请安
Persaudaraan 手足之情
Membuat persediaan awal 做好准备
Ramah mesra 亲切
Membuat pertimbangan 懂得考量
Keyakinan 信心、自信
Membuat rujukan 参考、借鉴
Baik hati好心肠
Mementingkan masa注重时间
Murah hati 慷慨
Menghargai masa 珍惜时间
Ingin tahu 求知欲
Menepati masa 守时
Menuntut ilmu 求知识
Bersabar 有耐性
Merendahkan diri 谦虚
Berhemah tinggi 崇高的意识
Menumpukan perhatian 专心
Mempunyai cita-cita 有志愿
Mengikut peraturan 遵守规则
Mendoakan kesejahteraan 祈求平安
Patuh kepada undang-undang 遵守法律
Mengakui kesalahan diri承认错误
Mengutamakan keselamatan diri dan orang lain注重自己的他人的安全
Peka terhadap isu-isu semasa
关注时事、课题
Mengharumkan nama negara, sekolah, keluarga为国家、学校、家人争光
Mengambil tahu/ mengambil berat 关心
Mengucapkan tahniah 祝贺

No comments:

Post a Comment